Economische vooruitzichten verslechteren verder

Met de 13 meetpunten brengt het CBS vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die een macro-economisch beeld geven. Het beeld is niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s van toepassing. Het gaat om een algemeen, overkoepelend beeld van de stand en vooruitzichten van de econnomie. 
Consumenten waren in november minder negatief dan een maand eerder. Hun vertrouwen lag wel nog ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten was in november ook minder negatief dan in oktober. Het producentenvertrouwen lag ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.